Ενδοδοντικη Θεραπεια

Διαδικασία Ενδοδοντικής Θεραπείας.

Συνοπτικά κατά την ενδοδοντική θεραπεία γίνεται:

  1.  Καθαρισμός από την τερηδόνα και διάνοιξη του δοντιού
  2.  Αφαίρεση του νοσούντος πολφού
  3.  Απολύμανση του/των ριζικών σωλήνων και τέλος
  4.  Ερμητική έμφραξη αυτώνΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η πιθανότητα επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας υπερβαίνει το 90% και εξαρτάται από την μορφολογία του δοντιού και την κατάσταση του πολφού. Σε πολύ μεγάλες ή/και στενές ρίζες, με έντονες κάμψεις η επεξεργασία και η έμφραξη τους γίνεται πιο δύσκολη και έτσι στις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται μικρότερα ποσοστά επιτυχίας. Παράλληλα ορισμένες φορές ο πολφός εμφανίζει παρακλάδια, τους λεγόμενους "παράπλευρους σωλήνες", οι οποίοι δεν είναι δυνατό να επεξεργαστούν. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να παρέμβουμε μικροχειρουργικά με ακρορριζεκτομή, δηλαδή καθαρίζεται και σφραγίζεται ανάστροφα το άκρο της ρίζας (ανάστροφη έμφραξη).ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί το γρηγορότερο, από τον οδοντίατρο σας, η μόνιμη επανορθωτική εργασία, η οποία θα συμβάλλει στην διατήρηση του δοντιού για πολλά χρόνια. Η τελική αποκατάσταση που κάθε φορά απαιτείται, εξαρτάται από τον βαθμό καταστροφής του δοντιού και μπορεί να είναι μία απλή ανασύσταση με ή χωρίς άξονα, μια θήκη πορσελάνης, ένα επένθετο συνθετικής ρητίνης κλπ. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως μετά την ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητες οι ακτινογραφικές επανεξετάσεις ανά 6μηνο ή 12μηνο.