Οξεία μη αντιστρεπτή πολφίτιδα

   

Nεαρή ασθενής, 30 ετών, προσήλθε με συμπτώματα πολφίτιδας, διάχυτο πόνο, επικρουστικά και πόνο σε ζεστό, κρύο και στο γλυκό. Όταν ήρθε στο ιατρείο είχε γίνει ήδη διάνοιξη. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σε μια συνεδρία. Απομονώθηκε, έγινε διάνοιξη, βρέθηκαν οι ριζικοί σωλήνες και μετά από χημικομηχανική επεξεργασία έγινε έμφραξη και προσωρινή αποκατάσταση της μύλης. Έξι μήνες μετά δεν παρουσιάζε κανένα σύμπτωμα.