Περιακρορριζική αλλοίωση και αφαίρεση αξόνων

   

Αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία προ δεκαετίας. Αφαιρέθηκαν οι άξονες, έγινε επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας και τοποθετήθηκε υδροξείδιο του ασβεστίου. Έγινε τελική έμφραξη μετά από τρεις συνεδρίες. Η τελική ακτινογραφία έγινε 3 μήνες μετά την πρώτη συνεδρία.