Χρυσα Ροκιδη

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην υποδοχή-γραμματεία με αρμοδιότητες όπως δημόσιες σχέσεις, παροχή πληροφοριών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καταλογογράφηση, ταξινόμηση- αρχειοθέτηση υλικού, γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση αρχειακού υλικού. Μιλάει την Αγγλική γλώσσα και έχει άριστες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από το 2010 έως σήμερα εργάζεται ως βοηθός οδοντιάτρου στο οδοντιατρείο της κ. Αγγελικής Ρίγγα.

Είναι μια ευχάριστη προσωπικότητα και εργάζεται με προθυμία και συνέπεια.

Η Χρυσα είναι αναπόσπαστο μέλος  του οδοντιατρείου μας και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία μιας καλής και σωστής ατμόσφαιρας και εξυπηρέτησης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επίσκεψη του ασθενή, προς τον ίδιο τον ασθενή αλλά και προς τον οδοντίατρο.