Χρόνιο περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο

   

Νεαρός 17 ετών εμφανίστηκε με συμπτώματα χρόνιου αποστήματος, με συρίγγιο και πύον. Το δόντι αυτό αντιμετωπίστηκε σε δύο επισκέψεις με υδροξείδιο του ασβεστίου. Η τελική ακτινογραφία έγινε 3 μήνες μετά την πρώτη συνεδρία.